پنج شنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 20 June , 2024
بایگانی‌های عباس مسجدی - .: پایگاه خبری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران :.
 ۲۷ مرداد؛ تاریخ رسمی و قانونی برگزاری انتخابات سازمان روانشناسی ۱۶ مرد ۱۴۰۲

 ۲۷ مرداد؛ تاریخ رسمی و قانونی برگزاری انتخابات سازمان روانشناسی

رئیس هیات نظارت مرکزی انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به انتشار شائبه‌هایی در خصوص تاریخ برگزاری انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، تاکید کرد که فقط انتخابات ۲۷ مرداد رسمی و قانونی است.