یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۴۰۲ Sunday, 3 March , 2024
بایگانی‌های کمبود محبت - .: پایگاه خبری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران :.
کمبود محبت بسیار دردناک است ۱۳ مرد ۱۴۰۲

کمبود محبت بسیار دردناک است

لمس انسان یکی از جنبه های ضروری پیوند و ارتباطات اجتماعی استبسیاری از زوجین نمیدانند چه زمانی همسرشان دچار احساس کمبود محبت است لمس انسان یکی از جنبه های ضروری پیوند و ارتباطات اجتماعی است