پنج شنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 20 June , 2024
بایگانی‌های کمبود محبت - .: پایگاه خبری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران :.
کمبود محبت بسیار دردناک است ۱۳ مرد ۱۴۰۲

کمبود محبت بسیار دردناک است

لمس انسان یکی از جنبه های ضروری پیوند و ارتباطات اجتماعی استبسیاری از زوجین نمیدانند چه زمانی همسرشان دچار احساس کمبود محبت است لمس انسان یکی از جنبه های ضروری پیوند و ارتباطات اجتماعی است